English

فروشگاه

جلسات ۱۱ تا ۱۵

آشنایی با وزنِ تصنیف‌های قدیمی

پنج ویدئوی آموزشی

۵۰۰۰۰۰ تومان

برای خرید ایمیل بزنید

جلسات ۶ تا ۱۰

آشنایی با وزنِ تصنیف‌های قدیمی

پنج ویدئوی آموزشی

۵۰۰۰۰۰ تومان

برای خرید ایمیل بزنید

جلسات ۱ تا ۵

آشنایی با وزنِ تصنیف‌های قدیمی

پنج ویدئوی آموزشی

۵۰۰۰۰۰ تومان

برای خرید ایمیل بزنید

کلاس آنلاین

وزن‌شناسی موسیقی ایران

یک جلسه - نیم ساعته

۱۲۵۰۰۰ تومان

برای خرید ایمیل بزنید

---

---

کتاب "مقاصد‌الالحان" از

عبدالقادر مراغی

ویرایش و به کوشش فرید خردمند

رایگان

نسخه‌ی با کیفیت بالا نسخه‌ی کم حجم

جلسات ۱۶ تا ۲۰

آشنایی با وزنِ تصنیف‌های قدیمی

پنج ویدئوی آموزشی

۵۰۰۰۰۰ تومان

برای خرید ایمیل بزنید

خانه

شرح حال

اجراها

نمونه آثار

دانلود

نشر

تصاوير

آموزش

 

نشانی تماس

پيوندها